Seelsorger

Gregor


Piotrowski

Sebastian


Thayyil

Mitarbeitender Priester

Marco


Frutig

Andreas


Egli

Ante


Jelavic

Sekretariat

Claudia


Tondo

Cécile


Leutenegger

Sybille


Wähli

Administrative Leitung

Katechese

Cornelia


Huber

Iris


Ganino

Katechetin

Militia


Braun

Katechetin

Nadia


Costantini

Katechetin

Iva


Falco-Larkin

Katechetin

Marco


Frutig

Andreas


Egli

Ante


Jelavic

Sozialarbeiter

Monika


Meury

Sakristan

Hanspeter


Huber

Sakristan

Hersilia


Spitzer

Sakristanin